do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku. Podpisano umowęW Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas konferencji zwołanej przez wojewodę opolskiego Adriana Czubaka, podpisano umowę na realizację budowy obwodnicy Myśliny. Umowę na kwotę 40 776 841,86 zł brutto zawarto pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez dyrektora Oddziału w Opolu Przemysław Maliszkiewicz a konsorcjum firm, które reprezentował prezes Bitum sp. z o.o. Tomasz Mizgalski.

W spotkaniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Antoni Duda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor ds. realizacji budów Bitum sp. z o.o. Tomasz Oboza, Adam Benski - Bitum sp. z o. o. oraz kierownik projektu z ramienia GDDKiA Oddział w Opolu Janusz Marscholl.

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 46 przebiega na długości ok. 3,5 km przez zwartą zabudowę mieszkaniową miejscowości Myślina. Obecna trasa posiada jednopoziomowe skrzyżowanie z linią kolejową nr 175 relacji Kluczbork – Fosowskie funkcjonujące w bardzo niekorzystnej geometrii oraz liczne zjazdy do posesji i skrzyżowania z drogami podporządkowanymi.

Inwestycja polegać będzie na budowie obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46 długości 3,149 km. Docelowo przedmiotowa obwodnica stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy Myśliny i Dobrodzienia, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o długości 9,6 km. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Myśliny. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Zgodnie z zapowiedzią dyrektora Oddziału GDDKiA w Opolu, "pierwsza łopata" zostanie wbita w ziemię jeszcze w tym roku.

Planowane parametry techniczne

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • budowa pełnego zakresu obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 3,149 km;
 • obiekty inżynierskie – 3 szt., w tym:
 • wiadukty – 1 szt., w tym:
 • w km 0+530,50 nad dwutorową linią kolejową nr 175
 • przejazd gospodarczy – 2 szt.
 • nad drogą dojazdową w km 0+754,43 (nad ul. Nowa Kolonia)
 • nad drogą dojazdową w km 1+652,82

Parametry techniczne odcinka:

 • długość odcinka – 3,149 km,
 • klasa techniczna drogi – GP,
 • prędkość projektowa – 80 km/h,
 • prędkość miarodajna – 100 km/h,
 • przekrój poprzeczny – 1x2
 • szerokość pasa ruchu – 3.5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - brak,
 • szerokość pobocza utwardzonego – 5 m,
 • szerokość poboczy gruntowych – 5 m
 • szerokość pasa dzielącego – brak,
 • kategoria ruchu – KR5,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.


Galeria


 • Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku Podpisano umowę
 • Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku Podpisano umowę
 • Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku Podpisano umowę
 • Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku Podpisano umowę
 • Budowa obwodnicy Myśliny ma ruszyć w tym roku Podpisano umowę

autor: Żukowski Marcin, ilość wyświetleń: 1413
data aktualizacji: 2018-06-22 13:26:49
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone