do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Kapitan Marian Markiewicz odznaczony!Kpt. Marian Markiewicz, mieszkający w Głubczycach weteran Armii Krajowej, Żołnierz Wyklęty, uczestnik "Burzy" w Wilnie otrzymał zaległe odznaczenia państwowe za 1944 i 1945 rok. 

Podczas kształtowania się Niepodległego Państwa Polskiego 100 lat temu, nasi przodkowie wielką estymą i szacunkiem darzyli żyjących jeszcze Powstańców Styczniowych. Dzisiaj staramy się powielać te dobre wzorce. Przy okazji wspomnienia Akcji "Burza" wojewoda opolski Adrian Czubak miał przyjemność spotkać się w Głubczycach z dwoma niezwykle zasłużonymi kombatantami - Panem kapitanem Marianem Markiewiczem ps. "Maryl" i Panem porucznikiem Stanisławem Bejsarowiczem. Panu Marianowi wojewoda opolski wręczył zasłużone odznaczenia - Krzyż Walecznych oraz Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami. Oba zostały przyznane przez jego dowództwo za bohaterstwo na pierwszej linii walk. Odznaczenia z 1944 i 1945 roku nie mogły jednak zostać osobiście odebrane przez Pana kapitana.

- Odznaczenia były przyznane w czasie II wojny światowej i po tylu latach dopiero je przyznajemy. To też o czymś świadczy, ale zdążyliśmy. Zachowaliśmy się jak trzeba, oddajemy cześć, honor i niskie ukłony wielkim bohaterom. W sercach mamy jeszcze setki tysięcy wielkich bohaterów, których znamy z opowieści z książek, ale nie wiemy do dzisiaj, gdzie zostali złożeni do ziemi przez swoich oprawców. Dopóki będziemy przy władzy, będziemy walczyć o ich dobre imię, o ich godność i oto, aby odnaleźć wszystkich i oddać im cześć - mówił wojewoda opolski.

 


Galeria


 • Kapitan Marian Markiewicz odznaczony
 • Kapitan Marian Markiewicz odznaczony
 • Kapitan Marian Markiewicz odznaczony
 • Kapitan Marian Markiewicz odznaczony
 • Kapitan Marian Markiewicz odznaczony

autor: Marcinkiewicz Krzysztof, ilość wyświetleń: 1693
data aktualizacji: 2018-07-23 07:31:38
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone