do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Komunikat 4/PD/2018KOMUNIKAT 4/PD/2018 z dnia 18.05.2018 r.

o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej

(Ostrzeżenie)

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego stwierdzono wystąpienieprzekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10dla wartości średniodobowej* w roku 2018.

Przekroczenie średniodobowej wartości dopuszczalnej stwierdzono w oparciu
o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu PM10, zmierzonych w okresie od 01.01.2018 r. do 30.04.2018 r. na stacjach monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

  • Stacje pomiarowe, na terenie strefy miasto Opole, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

- Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy);

  • Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (wartość 24 godzinna):

- Kędzierzyn – Koźle , ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można się spodziewać stwierdzenia wystąpienia przekroczenia 24 godzinnej wartości dopuszczalnej na większym obszarze województwa.* 50 mikrogram/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym,określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

 
autor: czk dyżurny, ilość wyświetleń: 559
data aktualizacji: 2018-06-20 08:38:36
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone