do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Koordynacja - informacje dla klientaW związku z nowym okresem zasiłkowym, przypominamy zainteresowanym ustawowe terminy ustalania prawa do świadczeń oraz niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

 

Świadczenia rodzinne

 1. Wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do;
 • dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 • dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
 • dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Świadczenie wychowawcze

 

 1. Wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do:
 • dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.
 • dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
 • dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
 • dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
 • dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

I.  Dokumenty na koordynację (odpowiednio): 

  1. praca za granicą – aktualne zaświadczenie pracodawcy, pasek z wypłaty, umowa o pracę zawierające datę podjęcia zatrudnienia wraz z oświadczeniem potwierdzającym ten fakt (zbieżność dat/okresów świadczenia pracy);
  2. zasiłek dla bezrobotnych – decyzja właściwego urzędu pracy potwierdzająca okres oraz wysokość jego przyznania wraz z oświadczeniem;
  3. renta lub emerytura – decyzja o przyznaniu (nie o waloryzacji) właściwej instytucji potwierdzająca okres przyznania świadczenia oraz jego wysokość;
  4. działalność gospodarcza poza granicami kraju – np. gewerbe anmeldung (najczęściej Niemcy);
  5. praca delegowana – aktualny druk A1 poświadczony przez ZUS;
  6. oświadczenie nt. zamieszkiwania poza granicami Polski (w przypadku braku powyższych).

II. Dokument potwierdzający aktywność zawodową rodzica pozostającego w Polsce: 

 1. zaświadczenie pracodawcy,
 2. umowa o pracę,
 3. zaświadczenie KRUS,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. renta lub emerytura (decyzja przyznająca świadczenie),
 6. w przypadku braku aktywności zawodowej- oświadczenie potwierdzając ten fakt,

 III.  W przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu – informacja na jego temat (dokument wraz z oświadczeniem uwzględniający dochód  w kraju i zagraniczny, w tym dochody – odpowiednio – utracone i/lub uzyskane).

 IV.   odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osóbw rodzinie lub poza rodziną wraz z klauzulą zgodną z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (DZ.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm).
autor: Jabłońska Beata , ilość wyświetleń: 2788
data aktualizacji: 2018-10-26 10:17:23
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone