do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej8 listopada br. Wojewoda Opolski ogłosił nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wysokość środków dla województwa opolskiego na rok 2020 przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 31 045 690,35 zł.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2016 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), z wyłączeniem związku metropolitalnego i ministra właściwego do spraw transportu.

Wnioski o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą można składać w terminie od dnia 13.11.2019 r. do 29.11.2019 r., w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14, w biurze podawczym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski:

 1. doręczone po upływie terminu,
 2. nieuzupełnione w terminie wyznaczonym przez wojewodę,
 • nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku dokumentów przesłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/Ogloszenie-o-naborze-na-2020-rok.html

 

 


Galeria


 • Nabór wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 633
data aktualizacji: 2019-11-08 17:10:01
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone