do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Niemodlin będzie miał obwodnicę! W tym roku ruszą prace nad jej budowąBudowa obwodnicy Niemodlina na ostatniej prostej. Projekt został zatwierdzony, a wojewoda opolski zapewnia, że wyda pozwolenie na budowę najpóźniej do trzech miesięcy.

- Zgodnie z projektem obwodnica będzie miała długość 11,5 km, ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. – Inwestycja ta zakończy problem z ruchem tranzytowym i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach – wyjaśniał podczas dzisiejszej konferencji prasowej wojewoda opolski Adrian Czubak. – Dotąd, przez ponad 20 lat wszyscy mówili o konieczności budowy obwodnicy, jednak nikt tego nie realizował. My od samego początku postawiliśmy na te wszystkie niezrealizowane dotąd inwestycje i dziś – na przykładzie rychłej budowy obwodnicy Niemodlina, możemy mówić o dotrzymywaniu obietnic i świadomości jak ważnym jest realizacja inwestycji drogowych, tak ważnych dla mieszkańców naszego regionu – dodał.

Wicewojewoda opolski Violetta Porowska, która już na początku swojej kadencji prowadziła z mieszkańcami Niemodlina rozmowy na temat konieczności budowy obwodnicy, przybliżyła przebieg trasy inwestycji. – Obwodnica rozpocznie się przed Brzęczkowicami i wepnie do obecnego przebiegu Drogi Krajowej nr 46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga jednojezdniowa z dodatkowymi pasami do wyprzedzania, naprzemiennie w obu kierunkach, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni – wyjaśniała.

Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapewnił, że prace ruszą już w tym roku i mają potrwać do 2021 r. W ramach budowy obwodnicy powstanie rondo - węzły drogowe Niemodlin i Sosnówka. 

Poseł na Sejm Antoni Duda podkreślał, że inwestycja nie byłaby możliwa bez zaangażowania parlamentarzystów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości z Opolszczyzny.

W konferencji udział wziął również Zbigniew Sobala – kierownik projektu GDDKiA w Opolu oraz Małgorzata Kałuża-Swoboda, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wartość kontraktu to 264,2 mln zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Galeria


 • Niemodlin będzie miał obwodnicę W tym roku ruszą prace nad jej budową
 • Niemodlin będzie miał obwodnicę W tym roku ruszą prace nad jej budową
 • Niemodlin będzie miał obwodnicę W tym roku ruszą prace nad jej budową
 • Niemodlin będzie miał obwodnicę W tym roku ruszą prace nad jej budową
 • Niemodlin będzie miał obwodnicę W tym roku ruszą prace nad jej budową

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1080
data aktualizacji: 2019-03-28 14:56:14
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone