do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

ObywatelRezerwacja wizyty

Komunikat dotyczący zasad złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Od dnia 8 sierpnia 2018 r. aby złożyć wniosek w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu należy zarezerwować termin wizyty

w godz. 800-1100 i 1200-1400 pod nr tel. 77 4524 126,

bądź osobiście w pok. 335.

Rezerwacji będzie można dokonywać od dnia 6 sierpnia 2018 r.

Terminy wizyt na miesiąc  listopad  2018 r. będzie można ustalać od 29 października  2018 r.,  na miesiąc grudzień od 28 listopada 2018 r. 

Zasady dokonywania rezerwacji do złożenia wniosku:

 • Podanie danych niezgodnych z prawdą lub zapis do niewłaściwej kolejki będzie skutkował  kategoryczną odmową przyjęcia wniosku,
 • Do zapisu potrzebne będzie imię i nazwisko cudzoziemca,
 • W celu realizacji umówionej wizyty, należy stawić się 15 minut przed umówioną godziną w Oddziale ds. Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, III piętro, pok. 334 (pobyt i praca), pok. 337 (inne okoliczności)
 • Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
 • Przybycie po wyznaczonej godzinie spotkania będzie skutkować automatycznym anulowaniem rezerwacji. 
 • Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwację (pracownicy obsługi mają dostęp do danych, na podstawie których została utworzona rezerwacja)
 • Każda rezerwacja dotyczy wyłącznie jednego wniosku. Dla każdej osoby będzie konieczne uzyskanie osobnej rezerwacji.
 • Zapisany cudzoziemiec stawia się na umówione spotkanie osobiście, przedstawiając dokumenty potwierdzające swoje dane osobowe i dokument potwierdzający tytuł pobytu w Polsce (karta pobytu, wiza lub ruch bezwizowy).
 • Cudzoziemiec składa wniosek wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. Wniosek można również wypełnić na portalu: www.cudzoziemcy.gov.pl (po wypełnieniu należy wydrukować i podpisać aplikację).
 • Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie. O każdej próbie przekazania rezerwacji w celu uzyskania korzyści materialnych i niosącej znamiona naruszenia prawa zostaną powiadomione organy ścigania.
 • Ze względu na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do Urzędu, czas rozpatrywania spraw może ulec wydłużeniu. Prosimy zatem o uwzględnienie aktualnych uwarunkowań i nie pozostawianie spraw związanych z legalizacją pobytu i pracy na ostatnią chwilę!
 • Osoby, które złożą wniosek w Kancelarii OUW lub urząd pocztowy, zostaną wezwane do uzupełnienia braków formalnych (w tym odcisków linii papilarnych). Niezgłoszenie się we wskazanym terminie i nieuzupełnienie braków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych

Urząd zastrzega możliwość odmowy przyjęcia wniosków od cudzoziemców, którzy podali nieprawdziwe dane podczas zapisu. Nie ma możliwości zmiany osoby zapisanej.

Od dnia 24 sierpnia 2018 r. brakujące dokumenty będzie można złożyć w godz. 800-1100  i 1200-1400 w pok. 335 (kserokopie dokumentów wraz z ich oryginałami do wglądu) z jednoczesnym okazaniem  zawiadomienia o wszczęciu postepowania, bądź wezwaniem do uzupełnienia braków.

Osoby przyjmujące brakujące dokumenty nie będą udzielały informacji na temat prowadzonych postępowań.

 

 

 

UWAGA!!!

Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

 

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 9862
data aktualizacji: 2018-11-21 12:33:37
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2019 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone