do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Opole świętowało 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji!Wspólne sadzenie lipy na skwerze pod urzędem wojewódzkim, msza święta w opolskiej katedrze, przemarsz ulicami miasta w asyście szwadronu kawalerii konnej oraz uroczyste składanie wieńców – tak w Opolu uczczono Święto Konstytucji 3 Maja!

Obchody już 227 rocznicy uchwalenia jednej z najważniejszych w dziejach Polski ustaw, rozpoczęły się dziś od symbolicznego wkopania lipy na skwerze pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Tuż po tym, w opolskiej katedrze odbyła się uroczysta msza święta, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Rząd RP, samorządu, instytucji publicznych oraz środowisk patriotycznych.

Tuż po mszy, opolanie – nieco inaczej niż w latach poprzednich, udali się na opolski rynek. Tu, m.in. w asyście wojska oraz orkiestry dętej z Górażdży, odbył się kulminacyjny punkt uroczystości, podczas których wicewojewoda opolski Violetta Porowska przypominała także, że Konstytucja 3 Maja była podwaliną prawodawstwa w Polsce.

Pod opolskim magistratem swój głos zabrał także wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, wicemarszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Uroczystości w centrum Opola zwieńczył apel pamięci oraz salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w hołdzie poległym za wolność  Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 – 1945 Żołnierzom ZWZ-AK Inspektoratu Opolskiego Na rynku odbył się także specjalny pokaz umiejętności uczniów z klasy mundurowej w Gogolinie. Ponadto, opolanie mogli podziwiać szwadron kawalerii konnej.

Tuż po godzinie 13.30 w opolskim magistracie rozpoczęła się uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której zostały wręczone wyróżnienia miejskie Panu Antoniemu Piechniczkowi - tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Opola”, Panu Januszowi Stasiakowi - tytuł „Zasłużonego Obywatela Miasta Opola  oraz Panu Stanisławowi Gawłowi, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Opola”. - Dzisiaj wyróżniając te trzy wspaniałe osoby wykuwamy dla młodych pewien etos, pewien przykład, pewne zasady, pewną historię. Oni są dzisiaj w pewnym sensie Konstytucją 3 Maja ponieważ symbolizują młodym Polakom wartości biało-czerwone: czystość, odwagę, determinację, oddanie i poświęcenie dla drugiego człowieka – podkreślała wicewojewoda opolski Violetta Porowska.

 

 


Galeria


 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji
 • Opole świętowało 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1563
data aktualizacji: 2018-05-03 14:43:44
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone