do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Program "Niepodległa" - włącz swój pomysł na jubileuszWydarzenia plenerowe, spotkania z żywą historią czy konkursy historyczne – to tylko niektóre pomysły, jakie mogą zostać zrealizowane w ramach nowego, rządowego programu „Niepodległa”, upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W organizację wydarzeń mogą się włączyć także mieszkańcy Opolszczyzny!

Wieloletni program „Niepodległa” bo tak brzmi jego nazwa, został przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze pod koniec maja br. Ma on łączyć różne inicjatywy organizowane z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program ten zakłada działania w trzech obszarach. Pierwszym z nich to projekty, za których realizację będą odpowiedzialne narodowe instytucje kultury, podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród projektów zapisane są już m.in. liczne wystawy, jak chociażby „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1918-1989” w Zamku Królewskim w Warszawie, czy „Stulecie Awangardy w Polsce” w Muzeum Sztuki w Łodzi. Na tym jednak nie koniec, jest już zapowiedź produkcji filmów, koncertów a nawet gier edukacyjnych, nawiązujących do historii walki o niepodległość kraju.

W ramach programu w organizację regionalnych uroczystości włączeni są także wojewodowie oraz stowarzyszenia, organizacje pozarządowe chętne do stworzenia ciekawego konceptu na upamiętnienie historycznego jubileuszu. Wojewoda opolski jeszcze w lutym br. spotkał się z zainteresowanymi programem. Wspólnie z pomysłami twórców z Opolszczyzny, już pod koniec lipca przekaże ministerstwu własne propozycje przy jednoczesnym zaangażowaniu różnych środowisk.

Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo teraz samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mają również możliwość zgłoszenia swoich projektów do 16 sierpnia br. w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie jeden projekt. Wsparcie finansowe mogą otrzymać propozycje regionalne, w tym upowszechniające wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Mogą to być przedsięwzięcia zarówno kameralne, jak i o większym zasięgu. W ramach pozyskanych środków możliwa będzie realizacja projektów o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjno-animacyjnym, jak np. happeningi, konferencje, tworzenie ścieżek edukacyjnych czy koncerty.

Szczegóły programu na stronie internetowej: www.niepodlegla.gov.pl

 


Galeria


  • Program Niepodległa - włącz swój pomysł na jubileusz
  • Program Niepodległa - włącz swój pomysł na jubileusz

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 2072
data aktualizacji: 2017-07-25 13:25:19
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone