do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady LogistycznejSłowa przysięgi wojskowej wypowiedziało trzydziestu jeden elewów służby przygotowawczej, którzy rozpoczęli szkolenie 8 stycznia br. W uroczystości wzięły udział rodziny i przyjaciele elewów, a także zaproszeni goście, wśród nich między innymi wojewoda opolski Adrian Czubak, który wręczył nowym żołnierzom listy gratulacyjne.

Parlamentarzyści, władze lokalne, harcerze, weterani i kombatanci oraz wielu innych, wzięło dziś udział w uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej w garnizonie 10 Brygady Logistycznej w Opolu.

Na uroczystości obecny był również kapelan Garnizonu Brzeg ksiądz major Sławomir Gadowski, który pobłogosławił żołnierzy służby przygotowawczej.

Uroczystość poprowadził komendant Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej podpułkownik Dominik Bech, a oprawę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia. Rotę przysięgi wojskowej elewi powtarzali za dowódcą 10 Brygady Logistycznej pułkownikiem Szymonem Lepiarzem. Czterech elewów zostało wyróżnionych złożeniem przysięgi na sztandar: Karolina Metelska, Arkadiusz Kościukiewicz, Łukasz Dziób oraz Łukasz Czajkowski.
Wojewoda opolski Adrian Czubak serdecznie podziękował nowym żołnierzom za patriotyczną postawę. W swoim przemówieniu wojewoda opolski Adrian Czubak podkreślił znaczenie dzisiejszej uroczystości oraz przypomniał chlubne tradycje oręża polskiego, którego od dzisiaj kontynuatorami są żołnierze służby przygotowawczej. Wojewoda podziękował również rodzicom żołnierzy za wysiłek związany z wychowaniem młodzieży w duchu służby dla ojczyzny. 


Gratulując żołnierzom dowódca 10 Brygady Logistycznej powiedział – Chwila ślubowania będzie Wam towarzyszyć do końca życia. To źródło siły moralnej, którą będziecie kierować się w dalszym życiu, zarówno zawodowym jak i prywatnym. Staliście się dziś również spadkobiercami najszczytniejszych tradycji wierności i honoru oręża polskiego, którego przykładem jest patron naszej brygady, pułkownik Piotr Wysocki. Od teraz traktujemy Was jak pełnoprawnych żołnierzy, którym można zaufać, że nie zawiodą nawet w najtrudniejszej sytuacji – mówił.  


Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów, podczas której elewi mogli zaprezentować najbliższym wyuczone podczas wielogodzinnych treningów umiejętności. Po zdaniu broni elewi po raz pierwszy od dnia wcielenia opuścili koszary 10 Brygady Logistycznej i pojechali na przepustkę do rodzinnych domów.

Na podstawie materiału 10 Brygady Logistycznej w Opolu.


Galeria


 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej
 • Ślubowanie nowych żołnierzy 10 Brygady Logistycznej

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1433
data aktualizacji: 2018-02-09 18:42:36
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone