do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
  1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
  2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
  3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
  4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
  1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
  2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
  3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
  4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


UDSC: BREXIT, pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania, prawach i obowiązkachNa stronie Urzędu do Spraw Cudzozimców znajduje się pouczenie dla obywateli Wielkiej Brytanii o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w sprawach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały w przypadku Brexitu bezumownego. 

Pouczenie dostępne jest na stronie UDSC oraz jako załącznik w tym artykule.

 

An instruction for nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as the “United Kingdom”, and their family members, on the rules and procedure and their rights and obligations in matters related to the granting of temporary residence permits and permanent residence permits in accordance with Article 7 par. 1 point 1(c) of the Act of 12 December 2013 on foreigners (Dz.U. of 2018, item 2094 and 2399) in connection with Article 13 par. 14 and 16 of the Act of 15 March 2019 on the regulation of certain matters in connection with the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community without concluding the agreement referred to in Article 50 par. 2 of the Treaty on European Union (Dz. U., item 622).

Information for the foreigner on the rules and the procedure and of his rights and obligations:

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/pouczenie-dla-cudzoziemca-o-zasadach-postepowania-prawach-i-obowiazkach/


Galeria


  • UDSC BREXIT pouczenie dla cudzoziemca o zasadach postępowania prawach i obowiązkach


Pliki do pobrania
autor: Pierzga Radosław, ilość wyświetleń: 606
data aktualizacji: 2019-04-17 09:11:15
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone