do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

Wicewojewoda Porowska: Dodatkowe 12 mln zł dla szpitali w województwie opolskim- Te dodatkowe środki są wyrazem troski o potrzeby opolskich pacjentów i zarządzających szpitalami! – podkreślała na dzisiejszej konferencji prasowej Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do akceptacji Ministra Zdrowia i Ministra Finansów projekt zmiany w planie finansowym dotyczący podziału środków z dotacji przekazanej w 2018 roku Funduszowi z budżetu państwa. Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń – łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku.

Transza

I

II

III

Wejście w życie

1 kwietnia 2019 r.

1 lipca 2019 r.

1 października 2019 r.

Opis

Wzrost wyceny świadczeń z zakresu chirurgii oraz chorób wewnętrznych

Wzrost wyceny wszystkich świadczeń w ramach ryczałtu o 3%

Wzrost wyceny świadczeń:

- o 4% dla szpitali I stopnia

- o 3% dla szpitali II stopnia

Skutki dla szpitali
I oraz II stopnia

458,7 mln zł

343,8 mln zł

 

 

Na funkcjonowanie szpitali powiatowych na Opolszczyźnie przeznaczone zostaną dodatkowe środki w wysokości 12 mln zł. - Pieniądze dostaną szpitale I i II stopnia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego! Pracujemy nad szczegółowym podziałem środków dla tych szpitali. Konkrety ogłosimy wkrótce. Środki zostaną przekazane do szpitali do końca września. Nasze działania są dowodem na to, że zdrowie pacjentów jest dla nas ważne – poinformowała na dzisiejszej konferencji prasowej Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył również dyrektor OOW NFZ Robert Bryk oraz Marek Kawa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opole.

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych).

Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie opolskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 12 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 4 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 12 mln zł. Szczegółowe informacje o podziale kwot na poszczególne podmioty znajdują się w załączniku.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Należy podkreślić, że dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie – w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do  poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się  nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

 


Galeria


  • Wicewojewoda Porowska Dodatkowe 12 mln zł dla szpitali w województwie opolskim
  • Wicewojewoda Porowska Dodatkowe 12 mln zł dla szpitali w województwie opolskim
  • Wicewojewoda Porowska Dodatkowe 12 mln zł dla szpitali w województwie opolskim
  • Wicewojewoda Porowska Dodatkowe 12 mln zł dla szpitali w województwie opolskim

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 941
data aktualizacji: 2019-09-10 13:22:31
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone