do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej PolsceSześć osób zasłużonych za szczególne kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył, medalem "Pro Patria", wojewoda opolski Adrian Czubak. - 11 listopada, to świetna okazja, aby zrobić to uroczyście i aby z wielką wdzięcznością podziękować i pogratulować, czerpać wzorce na przyszłość, jak dbać o naszą przeszłość, historię. Dbając tym samym o naszą przyszłość - deklaruje wojewoda opolski.

 
kpt. Halina Mazur, prezes Miejskiego Związku Kombatantów w Kędzierzynie – Koźlu; płk. Piotr Matykiewicz, dowódca Batalionu Dowodzenia 10. Brygady Logistycznej oraz Marek Dwornicki, Arnold Fedorowicz, Kazimierz Makuła i Henryk Wierny - to lista osób, które odebrały dziś (11 listopada 2016 r.) z rąk wojeowdy opolskiego odznaczenia "Pro Patria", przyznawane osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodlegość Ojczyzny. - Uhonorowani medalami to osoby, które czynią to wzorowo - podkreślał Adrian Czubak, wojewoda opolski.

Odznaczenia wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miasta Opola. Wojewoda przyznał, że Święto Niepodległości, to idealny moment, aby podkreślić pracę i zasługi tych osób dla kraju i regionu.

- Są osoby, które po prostu czynią to wzorowo i należy im za to w sposób oficjalny i uroczysty podziękować - mówi Adrian Czubak, wojewoda opolski. Kazmierz Makuła, wiceprezes zarządu okręgowego Związku Inwalidów Wojennych podkreślał, że wręczone mieszkańcom OPolszczyzny medale motywują do dalszych działań. - Takie wyróżnienie na pewno powoduje, że w człowieku rodzą się dodatkowe siły i motywacja do wytężonej pracy - tłumaczył.
Medale "Pro Patria" nie były jednak jedynymi wręczonymi odznaczeniami tego dnia. W dalszej części uroczystej sesji Rady Miasta Opola uhonorowano także osoby szczególnie zasłużone dla Opola. Wśród nich m.in. Andrzej Czyczyło, opolski scenograf i satyryk czy ksiądź infułat Edmund Podzielny.
 
 
Foto: Izabella Gorski


Galeria


 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce
 • Wojewoda opolski uhonorował za kultywowanie pamięci o niepodległej Polsce

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 1558
data aktualizacji: 2016-11-11 20:45:46
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone