do góry
trwa ładowanie strony
Opolski Urząd Wojewódzki wczytywanie strony

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2020r. Opolski Urząd Wojewódzki wznawia bezpośrednią obsługę klienta. Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołany zakażeniami wirusem SARS – CoV-2, wprowadza się następujące zasady obsługi i zachowania interesantów na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 1. Przed wejściem do gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce i poddać się badaniu temperatury.
 2. Na terenie gmachu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zakrywania ust i nosa (obowiązek nie dotyczy osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa).
 3. W trakcie oczekiwania petenci zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą bezpiecznej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 4. Każdy, kto chce załatwić sprawę w Urzędzie, zobowiązany jest do ujawnienia swoich danych osobowych poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz wpisaniu do księgi ewidencji wejść do budynku.

Announcement

Dear Sir or Madam,
From May 25, 2020 Opole Voivodship Office is resuming direct customer service. Due to the ongoing epidemic in the territory of the Republic of Poland caused by SARS virus infection – CoV-2, the following principles of customer service and behavior are introduced in the building of the Opole Voivodship Office:
 1. Before entering the building of the Opole Voivodship Office, it is mandatory to disinfect your hands and undergo a temperature test.
 2. There is an absolute obligation to cover the mouth and nose on the premises of the Opole Voivodship Office (the obligation does not apply to persons who cannot cover their mouth and nose for health reasons).
 3. While waiting, petitioners are required to maintain a safe distance of at least 1.5 m between them.
 4. Everyone who wants to settle the matter in the Office is obliged to disclose their personal data by presenting an identity document and register in the book of records to enter the building.


Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczeniaPonad czterdzieści osób uhonorowano odznaczeniami państwowymi i okolicznościowymi. Wśród wyróżnionych m.in. kpt. Jan Zardzewiały, który w tym roku skończył 101 lat!

7 listopada w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i okolicznościowym 46 mieszkańcom Opolszczyzny, którzy – swoją codzienną postawą
i działaniami, przyczynili się do rozwoju i niepodległości kraju.38 mieszkańcom Opolszczyzny Prezydent RP Andrzej Duda nadał wysokiej rangi odznaczenia państwowe. W Jego imieniu odznaczenia wręczyła Anna Surówka-Pasek, podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, wraz z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem.

Prezydent RP pośmiertnie nadał Pani Irenie Gomułce (z domu Braun) Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie z rąk wiceminister odebrała Pani Mirosława Hordyńska.

Podczas II wojny światowej pani Irena Gumułka, uczennica gimnazjum kupieckiego w Łucku nosząca jeszcze nazwisko panieńskie Brun, mieszkała wraz z rodzicami Wandą i Zygmuntem Brun oraz siostrą Aliną w Ośnicy Małej (powiat łucki, województwo wołyńskie).

Mama pani Ireny Gumułki pracowała w banku w Łucku; pracował tam również Żyd - Dawid Princetal. 19 października 1941 r. Niemcy utworzyli w Łucku żydowski obóz pracy, a w grudniu 1941 r. getto, gdzie zgromadzili tamtejszych Żydów. Po kolejnej fali eksterminacji Żydów przez Niemców Dawid Princetal uciekł z getta, odnalazł swoją koleżankę z pracy – panią Wandę Brun i poprosił ją o pomoc. Rodzina Brunów przyjęła Princetala i ukrywała go na strychu swojego domu przez blisko 6 miesięcy, traktując go jak członka swojej rodziny. Po wojnie Dawid Princetal wyjechał do Izraela natomiast rodzina państwa Brunów wyjechała do Opola.

Zygmunt i Wanda Brun oraz ich córki Alina Hańko i Irena Gumułka w 1981 r. uhonorowani zostali tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Irena Gumułka zmarła 15 listopada 2003 r. W 2017 roku pani Irenie Gumułce przyznano pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo Państwa Izrael.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, uhonorowano kpt. Mariana Markiewicza, żołnierza AK w Okręgu Nowogrodzkim. W ramach Akcji „Burza” w lipcu 1944 r. uczestniczył w wyzwoleniu Wilna – operacji „Ostra Brama”.

Wyróżnionym Medalem „Pro Patria” został kpt. Jan Zardzewiały, powołany w 1939 r. do służby wojskowej w 39. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskim. Od 1940 r. członek Związku Walki Zbrojnej w woj. podkarpackim, następnie w AK – gdzie działał pod pseudonimem „Lotnik”. Odpowiedzialny był za m.in. kolportaż prasy konspiracyjnej. Po wkroczeniu sowietów pozostał w konspiracji. Aresztowany przez NKWD w grudniu 1944 r., został wywieziony do łagru w środkowej Rosji. Pan Zardzewiały skończył w tym roku 101 lat

Wojewoda Adrian Czubak dziękował odznaczonym za zaangażowanie na rzecz ojczyzny i społeczeństwa. - W zależności, o jakich odznaczeniach mówimy - czy od prezydenta, czy od właściwych ministrów - one nawiązują nie tylko do odzyskania niepodległości. Dotyczą również wzorowej służby czy wykazania się dobrymi wynikami bądź wspaniałą działalnością w wąskiej działalności społecznej, gospodarczej lub zawodowej.

 


Galeria


 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia
 • Zasłużeni dla Ojczyzny odebrali odznaczenia

autor: Kolemba Martyna, ilość wyświetleń: 803
data aktualizacji: 2019-11-08 15:39:33
Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
NIP: 754-11-16-953
REGON: 000514325


Oddział Paszportów

ul. Ozimska 19 II p.
45 - 056 Opole2020 Projekt i Wykonanie Kamil Dziechciński
Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone